Om projektet

Jeg ror en lang tur Danmark rundt i havkajak.

Ruten er anslået ca. 3500 km lang, og jeg vil ro i 5-9 dages etaper med én etape pr. måned i ca. to år.

Baggrund:

 • Mit arbejde er skruet sådan sammen, at jeg selv beslutter mine arbejdstider.
 • Jeg har en stor passion for naturoplevelser og især for at ro kajak.
 • Jeg har også en stor passion for at skrive om mennesker.

Roeren:

Jeg er 46 år (født 1966) og har roet havkajak i ca. 5 år – for tiden 1-3 gange om ugen.

Kommunikatøren:

Jeg er BA i Kommunikation og Musik fra Aalborg Universitet. Jeg har levet som projektmager, freelancer og selvstændig i godt 20 år. Jeg driver Kjers Kommunikation, som primært leverer tekster og markedsføring til andre virksomheder. Jeg driver og skriver desuden det lokale månedsmagasin ”Gang i Lokalområdet” i Nordvestjylland.

Formål:

Min ekspedition har flere formål:

 • Jeg ønsker at beskrive Danmark langs kysterne fra en ny og positiv vinkel gennem portrætter af mennesker, som jeg møder.
 • Jeg ønsker at vise og formidle, at man kan udnytte de moderne måder at arbejde på til at få mere fokus på personlig passion.
 • Jeg ønsker at afprøve dette i yderste konsekvens.
 • Jeg ønsker at vise, at man ikke behøver være ”brølemand” for at gennemføre store fysiske præstationer.
 • Jeg ønsker at slå et slag for oplevelser i kajak i Danmark – året rundt.
 • Jeg ønsker at udfordre mig selv både fysisk, mentalt og fagligt.

Etaper og rodage:

Jeg ror i etaper á 5-9 rodage pr. måned. De korte etaper kommer formentlig til at ligge i starten og i vinteren. En typisk dagstur vil være mellem 25 og 40 km. Jeg vil typisk ro 5-8 timer fra formiddagen og lande sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Når jeg er landet, vil jeg gennemføre interviews, skrive, formidle turen og passe mit almindelige arbejde.

Formidling:

Formidlingen af ekspeditionen får fire dele:

 1. Jeg holder en blog opdateret undervejs med ekspeditionsdata, fotos, videoer, oplevelser samt resumeer af interviews. Dette bakkes op af sociale medier.
 2. Før hver planlagt ankomst orienteres den lokale presse. I større byer orienteres den regionale og landsdækkende presse. På udvalgte tidspunkter sendes pressemeddelelser til andre relevante medier (f.eks. kajakblade, fagblade, turistblade m.v.)
 3. Undervejs tilbydes kajakklubber, sponsorvirksomheder og evt. andre foredrag. Der arrangeres enkelte eksklusive sponsoraftner. Efterfølgende udbydes foredrag på markedet.
 4. Efter turen samles de mest interessante interviews til en bog. Bogen tænkes ikke som en kronologisk log-bog, men nærmere som en beskrivelse af min egen mentale rejse over to år gennem portrætter af de mennesker, jeg møder undervejs. Der vil blive interviews med både kendte og ukendte mennesker langs kysterne. Og der vil blive interviews med både mennesker som i forvejen har betydning for mit liv, og mennesker som jeg opsøger eller møder tilfældigt.

Overnatning:

For hver etape planlægger jeg bestemte overnatningssteder. Det kan være lejrpladser, vandrerhjem, hos private, eller hvor det ellers synes oplagt. Hvis det ikke er muligt at nå til et planlagt overnatningssted, skaffes alternativ overnatning, f.eks. ved at slå lejr nær stranden.

Regler:

For at forstå reglerne for ekspeditionen er det vigtigt at huske, at formålet ikke er at gennemføre en ekstrem præstation, men derimod at demonstrere, at enhver kan få gode oplevelser ved at følge sin passion. Derfor adskiller reglerne sig på væsentlige punkter fra andre ekspeditionsregelsæt.

Reglerne er mit bedste bud på, hvordan jeg sikrer, at turen bliver udviklende for mig og interessant for de, der følger mig.

Og så giver reglerne sponsorerne indblik i, hvad de kan forvente.

Reglerne er som følger:

 1. Sikkerhed er trumf! Andres og min egen sikkerhed går altid forud for alt andet. En hvilken som helst af de begrænsende regler må overtrædes, hvis det sker af sikkerhedshensyn.
 2. Fornuften er anden trumf. Reglerne skal betragtes som vejledende – fornuften går altid forud for reglerne.
 3. Ruten gennemføres af én person (mig), som medbringer sin kajak hele vejen.
 4. Det er tilladt at have følgeskab undervejs, men jeg må ikke lade mig bugsere.
 5. Der skal afvikles mindst fem på hinanden følgende rodage i hver måned fra turens start og indtil turen er gennemført.
 6. Hvis der overnattes samme sted to eller flere dage, regnes hver påbegyndt dato som en rodag.
 7. Kajakken må gerne transporteres væk fra ruten undervejs, hvis det er hensigtsmæssigt, men den skal altid sættes i vandet max. 20 meter fra der, hvor den sidst blev taget op, med mindre der er tale om en planlagt overbæring, som er længere end 20 meter.
 8. Det er tilladt at udskifte, tilføje eller fralægge udstyr undervejs.
 9. Det er tilladt at bruge alle hjælpemidler bortset fra motorkraft.
 10. Ved kryds på fem km eller mere er det tilladt at lade sig selv og kajakken transportere, hvis sikkerheden nødvendiggør det.
 11. Det er tilladt at bruge alt tænkeligt elektronisk udstyr.

Tilmeld dig nyhedsbrevet.